Vücut Kitle İndeksi

Vücut ağırlığının, boy uzunluğunun cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

19-24 yaş arasındaki gençler için VKİ ve vücut ağırlığı değerlerini gösteren şema;

Yaşlara göre uygun vücut kitle indeksi;Yaş ilerledikçe vücut kitle indeksinde artış olabilir.

  • Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m.)
  • İdeal Kilo = Ulaşılmak istenen VKİ değeri \times Boy uzunluğunun karesi
  • Örnek İdeal Kilo = 24 \times (1,60 \times 1,60)= 61,4 kg

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*